Werkwijze

De manier waarop we samen resultaat bereiken!

Het intakegesprek

Het intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten. Tijdens dit gesprek komen een aantal onderwerpen aanbod, zoals:

  • Vooropleiding en arbeidsverleden van de cursist in het land van herkomst
  • Huidig kennisniveau van de Nederlandse taal en samenleving
  • Belemmeringen die die het volgen van een cursus in de weg kunnen staan, gedacht kan worden aan gezondheidsproblemen, maatschappelijke knelpunten, problemen met kinderopvang, vervoer en meer
  • U krijgt informatie en advies over uw mogelijkheden zijn en hoe we daarbij kunnen ondersteunen

 

Om het huidige kennisniveau van de Nederlandse taal te testen nemen we ook een intaketoets af, deze toets neemt ongeveer één tot anderhalf uur in beslag. Tenslotte informeren we u zoals eerder gezegd over wat wij voor u kunnen betekenen, wat de eisen van de wetgever zijn op het gebied van inburgeren en het leren van een nieuwe taal.

Overeenkomst

Wanneer de cursist en Arabika Taal besluiten, samen met elkaar verder te gaan, dan wordt er een overeenkomst opgesteld, met daarin een aantal heldere afspraken. Een overeenkomst bevat de volgende gegevens en afspraken:

  • gegevens van Arabika Taal en de cursist
  • het doel van het te volgen traject
  • de duur van het traject
  • aantal te volgen lesuren
  • kosten
  • huisregels

Adviesgesprek en proeflessen

Op basis van de intake wordt duidelijk wat wij kunnen betekenen voor u en welk traject het best is.

Wanneer we niet direct iets kunnen betekenen maar er wel een duidelijke behoefte is, dan kunnen we doorverwijzen naar andere organisaties en samenwerkingspartners. Wij bieden u ook de mogelijkheid om enkele proeflessen te volgen, zodat u een goed beeld van ons aanbod en de onderwijsmogelijkheden krijgt.

Evaluatie

Gedurende het hele traject houdt de docent uw vorderingen bij en houden we in de gaten of u nog steeds op de goede plek zit wat leerniveau betreft. Mocht het nodig zijn dan kunt u samen met de docent kijken of u kunt doorstromen naar een andere groep.

Examentraining en aanmelding voor het examen

Zodra u zich op het gewenste niveau bevindt, zal de docent het traject van examentraining starten. Tijdens dit traject bereid u zich grondig voor op het examen. Daarna kunt u zich voor het examen aanmelden. Uiteraard ondersteunen we u hierbij als dat nodig is.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen?

Als u ons vertelt wat u precies wenst of zoekt, kunnen we u gerichter informeren en helpen. Stuur ons snel uw vraag per mail of bel ons tijdens werkuren. U vindt onze contactgegevens onderaan onze website.