In Nederland is inburgeren verplicht voor iedereen met een niet-Nederlands paspoort ook wel “nieuwkomers” of “oudkomers” genoemd. Dit kunnen asielzoekers zijn of mensen die naar Nederland komen in het kader van werk of gezinsvorming. Om dit goed te regelen is hiervoor in 2007 de “Wet Inburgering” in het leven geroepen.

Inburgeraars hebben drie jaar de tijd om te laten zien dat ze voldoende zijn ingeburgerd door het inburgeringsexamen succesvol te behalen. Arabika Educatie & Vorming is gespecialiseerd in het begeleiden van inburgeraars, zodat ze met goed gevolg het examen kunnen afleggen. Bekijk hieronder het overzicht van onze cursussen en dienstverlening.

Cursus Alfabetisering

Wanneer u moeite heeft met lezen en schrijven.

De cursus is speciaal voor diegenen die moeite hebben met schrijven en lezen, of dit in het geheel niet kunnen. In de cursus leert u stapsgewijs lezen, schrijven en communiceren. Wij staan voor u klaar met een professioneel en gespecialiseerd onderwijsteam om u verder te helpen.

Inburgeringscursus A1

De eerste stap naar inburgering.

Deze cursus is vooral van toepassing op mensen die naar Nederland willen komen in het kader van gezinsvorming. Het examen wordt niet in Nederland afgelegd maar op de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. Het examen bestaat uit drie onderdelen:

  • Kennis Nederlandse Samenleving.
  • Spreekvaardigheid A1.
  • Leesvaardigheid A1.

Wij verzorgen ook in Marokko lessen voor dit basisexamen. Vraag naar de mogelijkheden via ons contactformulier.

Inburgeringscursus A2

De vervolgstap naar de Nederlandse nationaliteit.

Wanneer u dit examen succesvol afrondt krijgt u een diploma, wat aantoont dat u goed ingeburgerd bent. Het inburgeringsexamen bestaat uit 6 onderdelen:

  • Lezen.
  • Luisteren.
  • Schrijven.
  • Spreken.
  • Kennis Nederlandse Maatschappij.
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

U heeft dit diploma nodig voor een permanente verblijfsvergunning in Nederland of om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Ondersteuning & Begeleiding

Wij bieden cursussen Nederlandse taal en inburgering aan, in de breedste zin van het woord. De cursussen worden op maat aangeboden waarbij wij rekening houden met de vooropleiding en maatschappelijke situatie van de kandidaat. Naast alfabetisering, inburgering en staatsexamen, kunt u bij ons ook terecht om het niveau van uw taal te verhogen voor uw werk of voor uzelf.

Onze meerwaarde is dat we naast de de diverse cursussen ook persoonlijke maatschappelijke ondersteuning bieden. Zoals ondersteuning bij communicatie met verschillende instellingen en instanties. Hierbij hoort ook schoolloopbaan en arbeidsmarktoriëntatie na je inburgering. Ons team begeleidt je gedurende je hele traject vanaf de intake tot het behalen van je diploma en daarna desgewenst met je reële beroeps- arbeidsmarktoriënatie. We beschikken over de juiste expertise en netwerken om je ook na je inburgering verder te begeleiden.

Arabika Educatie & Vorming biedt naast cursussen ook ondersteuning en begeleiding. Samen met de cursist wordt vastgesteld wat voor begeleiding er nodig is. Dit kan communicatie met instanties zijn maar ook begeleiding op gebied van onderwijs en toetreding tot de arbeidsmarkt.

8,3

Blik op Werk

Arabika Taal scoort een 8,3 bij het onafhankelijke kwaliteitsinstituut Blik op Werk.

3

Locaties

U kunt de cursussen van Arabika Taal volgen op 3 locaties in Nederland.

Nederlands als tweede taal B1

Wanneer u een MBO studie wilt gaan volgen.

Met het behalen van staatsexamen B1 krijgt u de mogelijkheid om een Mbo-opleiding te doen of om op MBO niveau te werken. Uiteraard kunt u met het Staatsexamen B1 ook een permanente vergunning tot verblijf in Nederland krijgen of een verzoek indienen tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Nederlands als tweede taal B2

Wanneer u een HBO of universitaire studie wilt gaan volgen.

Met het behalen van staatsexamen B2 krijgt u de mogelijkheid om een HBO of universitaire opleiding te volgen. Ook hier geldt dat u een permanente verblijfsvergunning in Nederland kunt krijgen of een verzoek kunt indienen tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

ONA cursus

Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Steeds vaker krijgen wij de vraag of wij ook een aparte ONA-cursus geven. Wij willen de mensen die allen dit onderdeel moeten doen graag van dienst zijn. Op het moment dat bij een van onze locaties een reguliere groep start met deze module, kunnen externe cursisten bij deze lessencyclus aansluiten.

Voor wie?

Dit traject is bedoeld voor mensen die het A2-niveau bereikt hebben of bijna zo ver zijn.

De lessen

U doet mee in de lessen van een reeds bestaande groep. Afhankelijk van het aantal uren dat u les volgt, komt u in aanmerking voor de vrijstelling van het assessmentgesprek.