Diensten & Cursussen

Onze cursusaanbod

Onze diensten

In Nederland is inburgeren verplicht voor iedereen met een niet-Nederlands paspoort ook wel “nieuwkomers” of “oudkomers”. Dit kunnen asielzoekers zijn of mensen die naar Nederland komen in het kader van werk of gezinsvorming. Om dit regelen is hiervoor in 2007 de “Wet Inburgering”  in het leven geroepen. Inburgeraars hebben drie jaar de tijd om te laten zien dat ze voldoende zijn ingeburgerd door het inburgeringsexamen succesvol te behalen. Arabika Educatie & Vorming is gespecialiseerd in het begeleiden van inburgeraars, zodat ze met goed gevolg het examen kunnen afleggen. Hieronder volgt een overzicht van diensten die we op dit moment aanbieden.

Ondersteuning en begeleiding

Wij bieden cursussen Nederlandse taal en inburgering aan, in de breedste zin van het woord.  De cursussen worden op maat aangeboden waarbij wij rekening houden met de vooropleiding en maatschappelijke situatie van de kandidaat. Naast alfabetisering, inburgering en staatsexamen, kunt u bij ons ook terecht om het niveau van uw taal te verhogen voor uw werk of voor uzelf.

Onze meerwaarde is dat we naast de de diverse cursussen ook persoonlijke maatschappelijke ondersteuning bieden. Zoals ondersteuning bij communicatie met verschillende instellingen en instanties. Hierbij hoort ook schoolloopbaan en arbeidsmarktoriëntatie na je inburgering. Ons team begeleidt je gedurende je hele traject vanaf de intake tot het behalen van je diploma en daarna desgewenst met je reële beroeps- arbeidsmarktoriënatie. We beschikken over de juiste expertise en netwerken om je ook na je inburgering verder te begeleiden .

Begeleiding

Arabika Educatie & Vorming biedt naast cursussen ook ondersteuning en begeleiding. Samen met de cursist wordt vastgesteld wat voor begeleiding er nodig is. Dit kan communicatie met instanties zijn maar ook begeleiding op gebied van onderwijs en toetreding tot de arbeidsmarkt.

Alfabetisering

De cursus is speciaal voor diegenen die moeite hebben met schrijven en lezen, of dit in het geheel niet kunnen. In de cursus leer je stapsgewijs lezen, schrijven en communiceren. Wij staan voor u klaar met professioneel en gespecialiseerd onderwijsteam om u verder te helpen.

Inburgeringscursus A1

Dit examen is vooral van toepassing op mensen die naar Nederland willen komen in het kader van gezinsvorming. Dit examen wordt niet in Nederland afgelegd maar op de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. Dit examen bestaat uit drie onderdelen :

Kennis Nederlandse Samenleving, Spreekvaardigheid A1 & Leesvaardigheid A1.

Wij verzorgen ook in Marokko lessen voor dit basisexamen. Vraag naar de mogelijkheden via het contactformulier.

Inburgeringscursus A2

Het inburgeringsexamen bestaat uit 6 onderdelen:
Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken, Kennis Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Wanneer u dit examen succesvol afrondt krijgt u een diploma, wat aantoont dat u goed ingeburgerd bent. Dit diploma is ook nodig voor een permanente verblijfsvergunning in Nederland of om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Cursus staatsexamen Nederlands als tweede taal B1

Met het behalen van staatsexamen B1 krijgt u de mogelijkheid om een Mbo-opleiding te doen of om op MBO niveau te werken. Uiteraard kunt u met het Staatsexamen B1 ook een permanente vergunning tot verblijf in Nederland krijgen of een verzoek indienen tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Cursus staatsexamen Nederlands als tweede taal B2

Met het behalen van staatsexamen B2 krijgt u de mogelijkheid om een HBO of universitaire opleiding te volgen. Ook hier geldt dat u een permanente verblijfsvergunning in Nederland kunt krijgen of een verzoek kunt indienen tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Nieuwe cursus ONA start binnenkort

Steeds vaker krijgen wij de vraag of wij ook een aparte ONA-cursus geven. Wij willen de mensen die allen dit onderdeel moeten doen graag van dienst zijn. Daarom starten wij, bij voldoende deelname, in Rotterdam op 3 oktober een ONA-cursus die los staat van onze taalcursussen.

Voor wie?

Dit traject is bedoeld voor mensen die het A2-niveau bereikt hebben of bijna zo ver zijn.

De lessen

U krijgt 9 weken lang, 6 uur per week les en u moet rekenen op ongeveer 10 uur aan huiswerkopdrachten. De lessen worden gegeven op woensdagmiddag en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Het wordt een afgeronde cursus, dus aan het einde van de cursus is uw portfolio klaar om naar DUO gestuurd te worden. Wij maken dan een verklaring op waarin staat dat u aan de cursus heeft deelgenomen, u hoeft dan het eindgesprek niet te doen.
De lessen worden gegeven op de locatie Heemraadstraat in Rotterdam.

Meer informatie of aanmelden

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met ons kantoor 010 2234893 of met Els van Nijnatten 0643842438 of via het contactformulier.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen?

Als u ons vertelt wat u precies wenst of zoekt, kunnen we u gerichter informeren en helpen. Stuur ons snel uw vraag per mail of bel ons tijdens werkuren. U vindt onze contactgegevens onderaan onze website.