Aanmelden voor een cursus bij Arabika Taal

Nadat u het formulier heeft ingevuld, plannen we een intakegesprek in. In het intakegesprek kijken we welke kennis u al heeft en wat u nog kunt leren. We kijken ook naar het einddoel dat u wilt bereiken en stellen samen een plan op hoe u dit doel het beste kunt bereiken.

Welke cursus wilt u gaan volgen?