Arabika Taal

Alleen ga je snel, maar samen kom je verder.

Onze missie & visie

Arabika Taal weet hoe belangrijk taal is in communicatie met anderen en welke rol taal speelt in een actieve en succesvolle deelname aan de maatschappij. Diegene die de Nederlandse taal in Nederland niet beheerst, ervaart veel problemen zoals een slecht arbeidsmarktperspectief, onvoldoende kennis van wat er leeft in Nederland en de gevolgen daarvan.

Arabika Taal vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland die de Nederlandse taal niet machtig is, waar hij of zij ook vandaan komt, de kans heeft om de Nederlandse taal te leren. Volgens ons is taal de sleutel tot een succesvolle participatie in de Nederlandse maatschappij en wij proberen hierbij zo goed mogelijk te helpen. Wij begrijpen als geen ander dat het leren van een nieuwe taal niet voor iedereen even eenvoudig is, zeker op een volwassen leeftijd.

Nieuwkomers ervaren naast het leren van het Nederlands wat een uitdaging is,  andere problemen die te maken hebben met verblijfstatus, maatschappij, instanties en gezondheid. Arabika Taal “ontzorgt” de cursisten door ze zoveel mogelijk te ondersteunen met begeleiding. Op deze wijze kan de cursist zich volledig concentreren op het zo snel mogelijk leren van de Nederlandse taal, dit in veilige en prettige omgeving met professionele en ervaren docenten.

Wie zijn we?

Arabika Taal is een jong bureau dat landelijk actief is, maar met name in de Randstad werkzaam is. Wij zijn gestart vanuit een samenwerking van diverse organisaties met verschillende vestigingen in meerdere landen. Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van taal- en lesprogramma’s aan mensen die Nederlands willen leren of willen leren over de Nederlandse maatschappij. Wij bieden inburgeringstrajecten aan van A0 t/m B2 en diverse NT2-taalcursussen. In de praktijk bestrijken we het gehele spectrum van alfabetisering, inburgering tot en met toetreding van cliënten tot de arbeidsmarkt na een succesvolle inburgering.

Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk bestaande uit een individuele aanpak in combinatie met klassikale lessen en examentrainingen. Hierbij houden we zoveel rekening met de achtergronden van de cursist en zijn/haar vooropleiding. Wij beschikken over veel expertise op het gebied van taal en vorming en hebben toegang tot uitgebreide netwerken om onze cursisten indien nodig te voorzien van maatschappelijke ondersteuning en begeleiding.

Ondersteuning en begeleiding

Wij bieden cursussen Nederlandse taal en inburgering op maat. We houden rekening met de vooropleiding en maatschappelijke situatie van de kandidaat.

Onze meerwaarde is dat we naast de de diverse cursussen ook persoonlijke maatschappelijke ondersteuning bieden. Zoals ondersteuning bij communicatie met verschillende instellingen en instanties. Hierbij hoort ook schoolloopbaan en arbeidsmarktoriëntatie na je inburgering. Ons team begeleidt u gedurende uw hele traject vanaf de intake tot het behalen van uw diploma en daarna desgewenst met uw reële beroeps- arbeidsmarktorgienatie. We beschikken over de juiste expertise en netwerken om u ook na uw inburgering verder te begeleiden.

Klachten en uw privacy

Indien een cliënt of een direct belanghebbende van de cliënt een klacht heeft, dan streven wij er naar om deze binnen 6 weken af te handelen. De indiener krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht wordt teruggekoppeld of de klacht in behandeling wordt genomen.

We registreren alleen gegevens die van belang zijn voor de voor het kunnen begeleiden van cliënten/cursisten en in het kader van kwaliteitsverbetering. De registratie gebeurt op een transparante wijze conform de eisen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie zie onze downloadsectie onderaan de website.

“Arabika Taal is aan het groeien. We werken hard aan een goede samenwerking met partners en daar mogen we best trots op zijn.”

Majid, mede-oprichter