Arabika Educatie en Vorming B.V. hecht veel waarde aan de juistheid en volledigheid van al haar communicatie uitingen inclusief de website. We kunnen helaas niet uitsluiten dat er onbedoeld onjuistheden of fouten in kunnen voorkomen. We verzoeken u in dit geval dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Ook voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres: info@arabikataal.nl

Mede hierdoor kunnen er geen rechten ontleend worden aan de communicatieve uitingen op deze website. Arabika Educatie en Vorming B.V. aanvaardt daarom voor de inhoud hiervan geen enkele aansprakelijkheid.